Bankene i Norge har selv vært gjennom en spennende digital reise og ligger digitalt i verdensklasse på mange områder. Likevel utfordres nå bankene av nye digitale aktører. Dette gjør at det aldri har vært mer fokus på det digitale i banknæringen, enn det er akkurat nå.

Kundene har endret syn på sikkerhet og ansvar som igjen har gitt nye drivere for bruk av tjenester. Pris- og forretningsmodeller kan være like avgjørende som tjenestene selv. Mobiltelefonen kommer ikke til å bli viktig, den er viktig. Det er fortsatt potensial for å øke konvertering og salg på nett og kundene både ønsker og forventer å gjøre ting selv.

Gjennom artikkelen belyses noen områder innen digitalisering som er viktige både for banker og bedrifter.

Nøkkelord: Digitalisering, enkelhet, sikkerhet, betalingsvilje, netthandel, mobil, bank, samarbeid