Optimering, databehandling og statistisk analyse har lenge vært brukt av bedrifter og statlige organisasjoner som støtte for å treffe beslutninger. Innenfor denne rammen beskriver vi en pågående trend innenfor disse fag. Det går til og med an å hevde at det er et nytt fagfelt som er i ferd med å utvikles. Vi definerer begrepene business intelligence, business analytics og big data og diskuterer hva disse betyr i forhold til de fag som de, teknisk sett, bygger på. Vi illustrerer med et eksempel de forskjellige trinnene i en business analytics prosess. Vi forklarer hvorfor handelshøyskolestudenter bør ha et forhold til business analytics, før vi gir tips til videre lesning og summerer opp.

Nøkkelord: business analytics, big data, business intelligence, optimering, statistikk, dataanalyse