Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
TEMA: Den digitale bedriften
(side 187-194)
av Rune Skjelvan
Sammendrag

Norske bedrifter ser mangel på standardisering og underskudd på kompetanse som de viktigste hindrene for en digitalisering som mange av dem sårt trenger: I en KPMG-undersøkelse sier to av tre bedrifter at digitalisering allerede påvirker dem, mens bare hver fjerde bedrift har en bevisst strategi for hvordan utnytte digitale løsninger og verktøy for å styrke sin konkurranseevne. Hvilke hindre må din bedrift overkomme for å få til ytterligere digitalisering?

(side 196-201)
av Jonas Andersson & Stein W. Wallace
Sammendrag

Optimering, databehandling og statistisk analyse har lenge vært brukt av bedrifter og statlige organisasjoner som støtte for å treffe beslutninger. Innenfor denne rammen beskriver vi en pågående trend innenfor disse fag. Det går til og med an å hevde at det er et nytt fagfelt som er i ferd med å utvikles. Vi definerer begrepene business intelligence, business analytics og big data og diskuterer hva disse betyr i forhold til de fag som de, teknisk sett, bygger på. Vi illustrerer med et eksempel de forskjellige trinnene i en business analytics prosess. Vi forklarer hvorfor handelshøyskolestudenter bør ha et forhold til business analytics, før vi gir tips til videre lesning og summerer opp.

(side 203-207)
av Ørjan Bagn
Sammendrag

Bankene i Norge har selv vært gjennom en spennende digital reise og ligger digitalt i verdensklasse på mange områder. Likevel utfordres nå bankene av nye digitale aktører. Dette gjør at det aldri har vært mer fokus på det digitale i banknæringen, enn det er akkurat nå.

Kundene har endret syn på sikkerhet og ansvar som igjen har gitt nye drivere for bruk av tjenester. Pris- og forretningsmodeller kan være like avgjørende som tjenestene selv. Mobiltelefonen kommer ikke til å bli viktig, den er viktig. Det er fortsatt potensial for å øke konvertering og salg på nett og kundene både ønsker og forventer å gjøre ting selv.

Gjennom artikkelen belyses noen områder innen digitalisering som er viktige både for banker og bedrifter.

(side 208-211)
av Thomas Mathisen
Sammendrag

Digital post skyter for alvor fart. Så langt har over en halv million nordmenn registrert seg i Postens digitale postkasse, Digipost. Innen første kvartal 2016 skal statlige virksomheter som hovedregel kommunisere digitalt med innbyggere og næringsdrivende.

Digitaliseringen av tradisjonell post møter kravene til brukervennlighet og tilgjengelighet. Samtidig kan digital post gi både lavere kostnader og mer effektive arbeidsprosesser for bedriften din.

(side 212-216)
av Endre Dyrøy
Sammendrag

Infodoc AS er leverandør av journalsystem til primærhelsetjenesten og er en viktig premissgiver i utviklingen av digitale løsninger i helsesektoren. Helsesektoren digitaliseres endelig. Nasjonale prosjekter som elektroniske resepter, kjernejournal og digital dialog mellom publikum og fastlege kan endre helsetilbudet. Mest sannsynlig vil det dukke opp større legesentre og flere spesialtilbud, og fastlegene vil få muligheten til å ta mer forebyggende ansvar for populasjonen på fastlegelisten. Kanskje vil forbruket av legetjenester også øke.

(side 219-226)
av Terje Berg
Sammendrag

Det er en pågående debatt om praksisrelevans innenfor økonomistyringsforskningen. Denne artikkelen tar sikte på å bidra til å øke forståelsen av det påståtte gapet mellom teori og praksis. Man kan få et inntrykk av et fagområde som strever med å finne retning for ny forskning. Mye kan tyde på at fagområdet gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å hevde at det mangler relevans for bedriftene. Artikkelen redegjør videre for mulige årsaker til avvik mellom teori og praksis, noe som er forklart med (1) utdanningen, (2) metoder som benyttes i forskningen, og (3) rollen til de akademiske tidsskrifter. Artikkelen påstår at det avgjørende er hvorvidt den underliggende teori bidrar til informerte beslutninger, enten direkte via nye modeller, eller indirekte som grunnlag for refleksjon.

(side 228-237)
av Nicolay Skarning & Helene Wegner
Sammendrag

Artikkelen behandler spørsmålet om når mangelfulle arbeidsprestasjoner kan gi saklig grunn for oppsigelse etter arbeidsmiljøloven §15-7 første ledd.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon