Når en bedrift eller formue skal overføres fra en generasjon til en annen oppstår mange og ulike problemstillinger. Hovedfokus for denne artikkelen er skatterettslige problemstillinger ved generasjonsskifte. Til og med 2013 var arveavgift et vesentlig element i planlegging av overføring av verdier fra en generasjon til den neste. Fra og med 2014 er arveavgiften opphevet. Arv utløser derfor i seg selv ikke lenger noen direkte skatt eller avgift. Generasjonsskifte kan imidlertid fremdeles foranledige diverse endringer og omstruktureringer, som reiser skattemessige problemstillinger.

Nøkkelord: arveavgift, kontinuitet, latent skatt, inngangsverdi, omorganisering