I dette nummeret av Praktisk økonomi & Finans har vi valgt å fokusere på et problemområde som alle familieeide bedrifter og formuer vil stå overfor, nemlig et generasjonsskifte. Formuen og bedriften skal overføres til noen, og da er det mange hensyn å ta. Førende er i utgangspunktet personlige forhold og relasjoner, og de psykologiske aspektene er det svært viktig å håndtere på en klok måte. Når man har fått disse overordnede ønskene og rammene på plass, skal overføringer skje i henhold til ganske kompliserte regelsett for arv og skifte, og de skattemessige hensyn og fallgruvene er også mange. Faktisk kan mange komme dårligere ut etter at arveavgiften og diskontinuitetsprinsippet ble borte fra 1.1.2014. Noen kan også få seg en overraskelse fordi de trodde de var smarte akkurat idet arveavgiften ble avviklet, og får en etterberegning av arveavgiften. Deling av verdier medfører også kompliserte verdivurderingssituasjoner.

Vi håper at de artiklene vi har samlet under temaet generasjonsskifte gir leserne verdifulle impulser.

I tillegg til artiklene om generasjonsskifte, presenterer vi også to andre artikler. Den ene handler om prinsippbasert versus regelbaserte regnskapsstandarder.

Oljevirksomheten er en virksomhet i endring og som har store utfordringer. Vi har behandlet risikodeling og fordeling av eierskap mellom olje og riggselskaper i den andre av disse artiklene i dette nummeret.