I denne artikkelen har jeg behandlet en del av de problemstillingene av praktisk og følelsesmessig karakter som ofte kan oppstå i forbindelse med generasjonsskifte og gitt noen tanker om hva som ofte kan vise seg å være fornuftige overordnede premisser å legge til grunn. Skattemessige og juridiske problemstillinger behandles ikke særskilt i denne artikkelen.

Nøkkelord: Følelsesmessige forhold, Fremtidig eie innen familien, Skjevdeling/Likedeling, Tidspunkt for overføring, Skattemessige overraskelser