Denne artikkelen tar for seg noen av de verdispørsmål, metoder og modeller for fastsettelse av verdi i et generasjonsskifte. Alle generasjonsskifter har spesifikke forhold som må vurderes i relasjon til verdi. De verdirelaterte spørsmål og eventuelle finansieringsmodeller som kan benyttes må behandles og skreddersys individuelt, og i mange tilfeller vil øvelsene kreve profesjonell bistand i generasjonsskifteprosessen. Artikkelen behandler noen av de prosesser og verktøy som kan benyttes i slike situasjoner og er ment å gi en innsikt i de muligheter som eksisterer.

Nøkkelord: generasjonsskifte, verdsettelsesmetoder, arv, enterprise value