I enhver familiebedrift kommer den dag hvor eierne må tenke gjennom hva som skal skje med bedriften når de faller fra. Hvem skal ta over? Når og hvordan bør dette skje? Generasjonsskifter er ofte en kritisk fase både for bedriften og for familien. I utgangspunktet kan eieren disponere fritt over bedriften. Neste generasjon kan (heldigvis) ikke kreve å få overført hele eller deler av bedriften. Overføringen bør skje så skånsomt og effektivt som mulig for bedriften, dens ansatte og nærmiljøet for å unngå konflikter. Hensynet til eieren selv og neste generasjon kommer også inn i vurderingen. Et salg til uavhengig tredjepart kan kanskje være det beste alternativ.

Nøkkelord: tilrettelegging for generasjonsskifte, livs- eller dødsdisposisjon, testasjonsfrihet, arvinger, pliktdelsarv