Det har vært en kraftig vekst i nasjonale og internasjonale initiativ, standarder og verktøy knyttet til samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility – CSR). For bedrifter kan det være tidskrevende og forvirrende å orientere seg om alle disse nye reglene og frivillige initiativene. Hvilke, om noen, er relevante for egen bedrift, og hva som faktisk kreves og forventes av dem knyttet til CSR-rapportering, er spørsmål bedrifter stiller seg. I denne artikkelen vil vi derfor gi en oversikt over dagens norske krav knyttet til samfunnsansvars rapportering (Regnskapsloven) samt internasjonale initiativ. Fokus vil være på UN Global Compact (UNGC) og Global Reporting Initiative (GRI), ISO 26000 og International Integrated Reporting Council (IIRC). Jeg vil i denne artikkelen også reflektere over effekten av reglene og tiltakene knyttet til samfunnsrapportering.

Nøkkelord: samfunnsansvar, CSR, regnskapsloven, rapportering, Norge, EU, GRI, UN Global Compact, ISO 26 000, IIRC, effekt