Dette nummeret av Praktisk økonomi & finans er viet næringslivets samfunnsansvar eller også kalt Corporate Social Responsibility (CSR). Vi beveger oss nok en gang noe utenfor tidsskriftets kjerneområder, men vi i redaksjonen mener at dette er et så viktig tema at vi likevel ønsker å vie det et eget nummer. Verden står overfor store miljøutfordringer og mange mener at det er bedriftene, sammen med myndigheter og organisasjoner, som har nøkkelen til utviklingen av samfunnsansvarlig produktdesign, produksjonsforhold og avfallshåndtering.

CSR slo igjennom med stor tyngde i samfunnsdebatten på slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. I en artikkel i Economist (August 30th 2014) med tittelen «A new green wave» hevdes det at vi nå ser starten på en ny bølge når det gjelder CSR. Den første bølgen tar som utgangspunkt at bedre CSR er forenlig med bedre økonomiske resultater på kort og lang sikt. Den nye bølgen kan på kort sikt føre til høyere kostnader og høyere priser for forbrukerne. Argumentet for den nye bølgen er at god CSR-praksis forhåpentligvis vil bedre konkurransekraften på lang sikt.

I artikkelen trekkes det frem et eksempel – SABMiller – verdens nest største bryggeri, som i sommer introduserte nye CSR-mål for seg selv, sine leverandører, salgskanaler og sluttbrukere. Selskapet skal gi opplæring i grunnleggende forretningsdrift til 500.000 små selskaper – hovedsakelig butikker som selger deres øl, de skal hjelpe bønder i India til å utnytte begrensede vannressurser på en bedre måte, og de skal sponse kampanjer mot overdrevent alkoholkonsum samt trafikksikkerhetskampanjer rettet mot sine egne sluttbrukere.

Vi har i dette nummeret samlet en rekke artikler om CSR og CSR-rapportering som både skal gi deg som leser en oversikt så vel som dypere innsikt i temaet. Blant artiklene finner du også en artikkel som beskriver Flytogets reise fra spørsmål om hvordan etterlevelse av nye krav om rapportering på samfunnsansvar i regnskapsloven kan gjøres på best mulig måte, til å jobbe fokusert med å sikre mer helhetlig og systematisk virksomhetsstyring på tvers av hele virksomheten.

Til slutt en spesiell takk til forsker Caroline D. Ditlev-Simonsen ved Handelshøyskolen BI for verdifull hjelp under planleggingen av dette nummeret av Praktisk økonomi & finans.