Artikkelen forsøker å tegne et bredt bilde over samfunnsansvarsagendaen, som etter den nyliberale «hybris» på 80-tallet og 90-tallet ble gjenopplivet for å bygge bro over gapet mellom næringsliv og samfunn.

Nøkkelord: Bedrifters samfunnsansvar, Global økonomi, CSR drivere