I denne artikkelen vil vi gjennomgå prinsippene for regnskapsføring av fisk til virkelig verdi i henhold til IFRS. Formålet med artikkelen er å redegjøre for hvordan norske oppdrettsselskaper anvender disse prinsippene i praksis og kommentere de valg og forenklinger som er gjort.

Nøkkelord: virkelig verdi, IAS 41, IFRS, fiskeoppdrett