The Balanced Scorecard er et av de mest kjente konseptene innen økonomi- og virksomhetsstyring. Siden konseptet ble lansert i 1992 har det fått mye oppmerksomhet både fra forskere og praktikere. Konseptet har blitt utbredt i mange land, inkludert i Norge hvor konseptet ofte blir omtalt som «Balansert Målstyring». I artikkelen presenteres en casestudie av The Balanced Scorecards utviklingsforløp i Norge. Studien indikerer at konseptet var svært populært rundt årtusenskiftet, men at konseptets popularitet ikke har dabbet av i like stor grad som kunne forventes basert på ledelsesmoteteori. I stedet viser dataene at konseptet har blitt en del av det som regnes som «god praksis» innen økonomi- og virksomhetsstyring i Norge. Det kan dermed hevdes at konseptet har blitt institusjonalisert, og at det er noe mer enn kun en forbigående mote. Disse resultatene diskuteres i lys av litteraturen om Balanced Scorecard og ledelsesmoter.