Finansiell rapportering bør være nyttig og relevant for investorer, långivere og andre regnskapsbrukere. Nytteverdien vil i stor grad avhenge av i hvilken grad den finansielle rapporteringen har god resultatkvalitet, dvs. om regnskapene bidrar til å gjøre det lettere for regnskapsbrukerne å predikere selskapets fremtidige kontantstrømmer. Fremveksten av justerte resultater, på siden av de offisielle regnskapene, er indirekte en kritikk av nytteverdien og relevansen av regnskaper satt opp i henhold til offisielle regnskapsstandarder. De offisielle regnskapsstandardene har, med sin hovedfokus på pålitelighet og nøyaktighet, skapt et begrenset rom for relevant regnskapsinformasjon, dvs. svekket resultatkvaliteten i regnskapene. Derfor er fremveksten at justerte resultat er viktig og riktig, men det er en svakhet at slik informasjon ikke er bedre regulert.