I markedet og blant analytikerne er det betydelig større fokus på de børsnoterte selskapenes delårsrapportering enn på de reviderte tallene som presenteres i selskapenes årsregnskap. Dette er naturlig ettersom delårstallene rapporteres tidsriktig og i så måte er mer relevante som beslutningsgrunnlag for investorer. Men er selskapenes delårsrapportering tilstrekkelig pålitelig? Vår undersøkelse viser at mange selskaper på Oslo Børs gjør endringer i regnskapene mellom 4. kvartal og årsregnskapet.