IASB har sammen med FASB i USA de siste ni årene arbeidet med å utvikle et nytt inntektsføringsprinsipp. Det sentrale spørsmålet er om inntektsføringen skal reflektere den inntektsgenererende aktiviteten eller ikke. Til tross for at prosjektet er langt på overtid, har en ennå ikke løst dette spørsmålet. Og det blir i hvert fall 2012, om ikke 2013, før vi kjenner hva topplinjen i resultatregnskapet i fremtidige regnskap skal fortelle oss.