Denne artikkelen omhandler fraregningsreglene for finansielle eiendeler under IFRS. Selv om disse reglene stort sett har vært uforandret siden 2003, skaper de fremdeles betydelig diskusjon. IASB har flere ganger prøvd å endre reglene uten at dette har ført frem. Følgelig er det trolig at gjeldende regler også overlever overgangen til IFRS 9, den nye standarden om finansielle instrumenter som erstatter IAS 39. Artikkelen -fokuserer på hvordan disse reglene er å forstå samtidig som den eksemplifiserer hvorfor reglene også oppfattes å være kompliserte.