Artikkelen gir en oversikt over viktige skatte- og avgiftsendringer med virkning fra 2012. Viktige konsekvenser av pensjonsreformen og endringer etter av evalueringen av skattereformen samt noen viktige endringer knyttet til generasjonsskifte, særlig bruk av A- og B-aksjer er gitt en oversiktlig behandling.