Bruker norske aksjeselskaper fleksibiliteten i regnskapsreguleringen til å skjønnmale den økonomiske situasjonen? Vi har undersøkt resultatstyring i norske aksjeselskaper i årene 2000–2009, og vi finner at resultatstyring for å unngå underskudd er utbredt.

Vi vil rette en stor takk til professor John Christian Langli ved Handelshøyskolen BI for hans engasjement i vår utforming av denne artikkelen. Støtten i form av gode faglige innspill, samt hans evne til å innby til produktive diskusjoner har vært uunnværlig.