Både formuesskatten og eiendomsskatten er endret på flere punkter de seneste årene, noe som har ført til at skattebelastningen på fast eiendom har økt. Mye tyder på at denne utviklingen vil fortsette.