Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tema: Korrupsjon
(side 2-3)
av Frode Sættem
(side 3-11)
av Sigurd Kristiansen
(side 21-25)
av Elisabeth Roscher & Einar Christie Ellingsen
Sammendrag

Normene for korrekt opptreden i næringslivet er under stadig utvikling og i de senere år har endringene skjedd i raskt tempo. Ikke bare har lovgivningen på mange områder blitt stadig strengere, men vi har også sett en sterk fremvekst og utvikling av etiske normer og retningslinjer. Utviklingen av korrupsjonslovgivningen er intet unntak.

(side 26-33)
av Tina Søreide
Sammendrag

Korrupsjon i internasjonal handel og investeringer er fortsatt en betydelig utfordring. Bedrifter, myndigheter og internasjonale organisasjoner innfører stadig nye anti-korrupsjonstiltak. Men effekten er tvilsom hvis tiltakene ikke er godt nok designet eller implementert, regler for dårlig håndhevd, eller sentrale aktører faktisk tjener på at korrupsjonen fortsetter. Mens søkelyset ofte rettes mot bedrifters tilbøyelighet til å bestikke, er det flere som bør holdes ansvarlig for at problemet fortsetter, slik som en del banker, internasjonale organisasjoner, og myndigheter i både rike og fattige land. Prioriteringer i kampen mot korrupsjon bør styres av samfunnsøkonomisk kostnad, heller enn hvem man lettest «kan ta».

(side 36-42)
av Øyvind Kvalnes & Nigel Krishna Iyer
Sammendrag

Tony er administrerende direktør for Multnat ASA, og har nettopp godkjent innholdet i selskapets nye etiske retningslinjer. Der uttrykkes en nulltoleranse for alt som lukter av korrupsjon. Dette selskapet skal oppnå resultater på hederlig måte, ikke ved å bruke lyssky metoder. Samtidig er Tony urolig over stagnasjonen i salgstallene. Petter er salgsdirektør i Multinat ASA. For tiden er han utsatt for et tøft resultatpress fra Tony og resten av toppledelsen i selskapet. De liker ikke de siste månedenes utvikling, og ber Petter komme med bedre nyheter til neste kvartalsrapport. Nå har det åpnet seg en mulighet for å inngå kontrakt med en stor kunde, noe som vil gi langsiktig og stabil inntjening for Multinat ASA. Under de innledende forhandlingene blir det imidlertid klart at det må utbetales en betydelig sum for å komme i dialog med de rette personene hos kunden. Det er snakk om å betale 15.000 Euro til en konsulent som har gode kontakter, og som vil sørge for at Multinat ASA blir valgt som leverandør. Konsulenten sier at Petter ikke trenger å bekymre seg for hvordan disse pengene blir brukt, siden han er en redelig og ordentlig person. Dialogen med konsulenten og kunden kan styres av salgsavdelingen i Multinat ASA, uten å involvere toppledelsen i selskapet. Petter regner med at kontrakten vil få smilet tilbake hos Tony og andre i ledelsen som puster ham i nakken med resultatkrav. Ideelt sett skulle han gjerne ha visst mer om metodene som konsulenten bruker, men så lenge han selv får en faktura å forholde seg til, antar han at alt er i orden.

(side 43-48)
av Guro Slettemark
Sammendrag

Transparency International Norge er en medlemsbasert ideell forening, og norske bedrifter er velkomne til å søke medlemskap. Som medlem av TI-Norge bidrar virksomheten til felles innsats for åpenhet, integritet og ansvarlighet i samfunnet for å forhindre korrupsjon og misligheter nasjonalt og internasjonalt. Bedrifter kan også få råd og hjelp til utarbeidelse av antikorrupsjonsprogrammer, opplæring, dilemmatrening og andre innspill til virksomheten. Alle land i verden har korrupsjonsutfordringer, men korrupsjonsproblematikken kan variere fra land til land. Hvordan skal selskaper som ønsker å etablere seg i andre land eller drive virksomhet analysere korrupsjonsfarene i landet de ønsker å operere i? Transparency Internationals (TI) årlige korrupsjonsindeks er kjent blant mange aktører. Men TI har flere analyser og verktøy som kanskje er mindre kjent for norske selskaper, men som er nyttige når korrupsjonsrisiko skal kartlegges.

(side 50-57)
av Birthe Taraldset
Sammendrag

Strafferetten kommer til kort alene i kampen mot korrupsjon. I økende grad anses derfor sivilrettslige regler, som retten til å kreve erstatning for tap som følge av korrupsjon, som viktige reguleringsmekanismer ved siden av strafferetten. Den nye bestemmelsen i skadeserstatningsloven §1-6 som regulerer arbeidsgivers erstatningsansvar ved ansattes korrupsjonshandlinger antas å få stor betydning fremover. Spørsmålet er imidlertid om domstolene har tilstrekkelig forståelse for selve korrupsjonsfenomenet. Den såkalte «Ullevål-saken» er så langt den eneste saken som omhandler erstatningskrav mot arbeidsgiver for en ansatts korrupsjonshandlinger. Den gir grunn til å stille spørsmål ved domstolenes forståelse for hvordan aktørenes motiver virker ved korrupsjon.

Fagfellevurderte artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 58-65)
av Professor Guttorm Schjelderup
Sammendrag

Skatteparadisene har lovstrukturer som er spesialdesignet for å tilsløre informasjon om aktiviteter og eierforhold som utelukkende berører andre stater. Dette er ikke utøvelse av selvråderett, men inngripen i andre staters selvråderett, og strukturene gir incitamenter til korrupsjon og kriminalitet i andre land. I denne artikkelen belyses disse lovstrukturene, og det gis eksempler på korrupsjon og økonomisk kriminalitet, hvor skatteparadiser har vært sentrale.

Andre artikler fagfellevurderte
Vitenskapelig publikasjon
(side 67-90)
av John Christian Langli
Sammendrag

Hvorfor var det så stor kjønnsubalanse i ASA-styrene at det måtte innføres en kvoteringsregel? Utviklingen etter at Gabrielsen annonserte regelen tyder på at Gabrielsen og departementet tok feil: Menn og kvinner har – tross departementets forsikringer – forskjellige kvalifikasjoner. Når flere menn enn kvinner har de kvalifikasjoner som ønskes, er det naturlig at mennene vil dominere i styrerommene.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon