Norsk RegnskapsStiftelse har bedt Finansdepartementet vurdere om en internasjonal standard bør erstatte god regnskapsskikk. God regnskapsskikk er et solid regnskapsspråk med stor aksept blant brukerne. Finnes det gode argumenter for at vi skal underlegge oss en internasjonal standard med minimale muligheter for å påvirke innholdet fremfor å styre regnskapsreglene selv? Etter min mening, ja.