Internasjonale studier viser at kun en mindre del av den totale kredittmarginen er kompensasjon for forventet kredittap. Den resterende delen er kompensasjon for andre generelle risikofaktorer. Denne artikkelen viser at i underkant av en fjerdedel av de norske kredittmarginene i snitt er kompensasjon for forventet kredittap. Utover dette er utsteders størrelse og likviditet de tydeligste risikofaktorene for norsk kreditt i -perioden 2008–2009. I tillegg påvirkes marginene mye av hvilken sektor utstederen tilhører.