IFRS benytter begrepet virkelig verdi i en rekke sammenhenger. Først nå er IASB i ferd med å offentliggjøre en standard om hvordan virkelig verdi skal beregnes og hvilke tilleggsopplysninger som skal gis når det gis informasjon om virkelig verdi. Artikkelen ser på det forventede innholdet i denne standarden.