I august publiserte IASB og FASB et felles høringsutkast, hvor det foreslås omfattende og gjennomgripende endringer i regnskapsføringen av leieavtaler. Om forslaget blir vedtatt, vil det kunne komplisere regnskapsføringen av leieavtaler og endre sentrale nøkkeltall i vesentlig grad.