Etter anmodning fra Finansdepartementet ble bokføringsloven og -forskriften gjennomgått av Bokføringsstandardstyret i 2008 og 2009. Bokføringsstandardstyret avga tre delrapporter, og det er forventet at departementet vil komme med endelige endringsforslag i 2011. Artikkelen beskriver og drøfter noen av de viktigste foreslåtte endringene fra Bokføringsstandardstyrets side.