Forfatterne viser at familieeide bedrifter diversifiserer mer og overlever lenger enn sammenlignbare virksomheter som ikke er familieeide. Familiebedrifter har også høyere rentabilitet, men velger ikke bransjer med lavere risiko enn andre bedrifter.