Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 2-3)
av Frode Sættem
Tema: Kapitalforvaltning
(side 3-10)
av Bengt O. Enge
Sammendrag

Svært lang tidshorisont og små kortsiktige forpliktelser innebærer at Statens pensjonsfond utland (SPU) kan opparbeide et fortrinn i forvaltningen. Dette kan utnyttes til å skape meravkastning i den aktive forvaltningen. Den ekstraordinære størrelsen bidrar til at kostnadene ved denne forvaltningen holdes beskjedne, slik at NBIM som forvalter kan skape netto merverdi etter kostnader.

(side 11-18)
av Jørn Nilsen
Sammendrag

Denne artikkelen gir først et kortfattet historisk bilde av Folketrygdfondet som ble etablert i 1967, opprinnelig som en integrert del av folketrygden. I dag har Folketrygdfondet bare navnet til felles med folketrygden og er en statlig forvaltningsorganisasjon som forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond. Denne artikkelen ser på mandatet til Statens pensjonsfond Norge, hvordan forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge gjennomføres og på en del særtrekk ved forvaltningen.

(side 20-30)
av Espen Erlandsen, Pål Haugerud & Tom A. Fearnley
Sammendrag

Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). SPU er investert globalt utenfor Norge, mens SPN er investert i Norge og andre nordiske land. Finansdepartementet fastsetter den overordnede investeringsstrategien for fondet og retningslinjer for ansvarlig investeringspraksis, samt følger opp forvaltningen. Den operative gjennomføringen av forvaltningen ivaretas av Norges Bank (SPU) og Folketrygdfondet (SPN). I denne artikkelen gjøres det rede for strategien for forvaltningen av Statens pensjonsfond og det trekkes noen lærdommer fra finanskrisen om forvaltningen av fondet.

(side 33-40)
av Trond Døskeland
Sammendrag

Sovereign Wealth Funds (SWF) er et nytt navn på eiendeler holdt av myndigheter i et annet lands valuta. Slike statlige investeringsfond vokser raskt og er blitt viktige aktører i det internasjonale kapitalmarkedet. I denne artikkelen beskriver jeg hvordan fondene investerer og foreslår et rammeverk for investeringsstrategien.

(side 42-49)
av Elise Skjold Rønningen
Sammendrag

I denne artikkelen viser jeg hvordan moderne makroøkonomisk teori kan redegjøre for handlingsregelen for bruken av vår felles petroleumsformue. Dette har ikke vært gjort på en eksplisitt måte tidligere. Modellen som presenteres viser at handlingsregelen er et nyttig virkemiddel for å jevne ut nordmenns konsum over tid og at bruken bør ligge på nivå med forventet langsiktig realavkastning.

(side 51-57)
av Petter Slyngstadli
Sammendrag

Finanskrisen har gitt en opphetet debatt rundt verdien av aktiv forvaltning, særlig har debatten vært knyttet mot de vekslende resultatene de siste to årene i Statens Pensjonsfond, utland. I denne artikkelen gir Holberg Fondene et innblikk i hvordan de forsøker å bryte prediksjonen fra den akademiske litteraturen: At å slå markedet er vanskelig over tid.

(side 60-65)
av Morten Hvistendahl
Sammendrag

Indeksnær forvaltning er en forvaltningsstil der siktemålet er å oppnå den samme avkastningen som på veldefinerte markedsindekser. Denne artikkelen vil belyse en rekke forhold som er kritiske for å oppnå dette siktemålet og i tillegg avlive noen myter om indeksnær forvaltning.

(side 67-77)
av Caspar Holter
Fagfellevurderte artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 79-91)
av Lars Qvigstad Sørensen
Sammendrag

Artikkelen analyserer et nytt datasett med avkastningsserier for norske aksjefond og evaluerer fondenes aktive avkastning og risikojusterte meravkastning i perioden fra 1982 til 2008. Datasettet er fritt for overlevelsesskjevhet og inkluderer både fond som er aktive per i dag og fond som har forsvunnet fra utvalget. En likeveiet portefølje av norske aksjefond har hatt en svak positiv aktiv avkastning i forhold til markedsindeksen. Ved å kontrollere for de tre faktorene i Fama-French-modellen er det ingen statistisk signifikant risikojustert meravkastning. Norske aksjefond har en betaverdi mot markedet som er mindre enn 1, men dette mer enn oppveies av en svært signifikant eksponering mot små selskaper. Det er ingen persistens i norske aksjefonds meravkastninger. En handlestrategi bestående av å kjøpe fondene som gjorde det best foregående år, gir dermed ingen meravkastning i neste periode.

Vitenskapelig publikasjon
(side 93-106)
av Tor Tangenes
Sammendrag

Denne artikkelen tar til orde for å benytte kostnadenes betalingsperspektiv i økonomiske analyser som involverer kompetansebaserte ressurser. Fra dette perspektivet forstås kostnader som betalinger for ytelser fra alle virksomhetens ressurser, transaksjonsbaserte så vel som kompetansebaserte. Artikkelen presenterer et konseptuelt rammeverk med periodiske ytelsesmål for hovedgrupper av transaksjons- og kompetansebaserte ressurser for bruk i økonomi- og virksomhetsstyring, samtidig som den skisserer en fremgangsmåte for å identifisere og måle virksomhetens effektivitet.

Andre artikler
(side 109-113)
av Ole Jakob Bergfjord
Sammendrag

Politisk usikkerhet er en viktig risikofaktor for mange bedrifter og enkeltpersoner, samtidig som denne typen usikkerhet er vanskelig å for-sikre seg mot. Det er nå iferd med å etableres markeder for kontrakter basert på ulike politiske beslutninger. Denne artikkelen tar for seg noen eksempler på slike markeder, og diskuterer hvilke effekter slike markeder kan ha, både for aktørene i markedet og samfunnet som helhet.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon