Artikkelen bygger på synspunkter Kredittilsynet har gitt uttrykk for i enkeltsaker, i foredrag og i forbindelse med regelverksarbeid, m.v. Det er helt sentralt at revisor ikke opptrer på en måte som gjør at rollen som allmennhetens tillitsperson svekkes. I artikkelen omtales gjeldende regulering og hvordan bestemmelsene må forstås i enkelte situasjoner.