Et sentralt spørsmål i virksomhetsstyring er hva som er en best mulig finansieringsmiks mellom gjeld og egenkapital. Et relatert spørsmål er hva som er en god risikostyringspolicy for selskapet. Etablert praksis på dette området representerer imidlertid misbruk av teorien gitt dens forutsetninger og kan ikke tjene som beslutningsgrunnlag for å identifisere et selskaps optimale kapitalstruktur. Valg av risikostyringspolicy og kapitalstrukturspørsmålet påvirker begge sannsynlighet for konkurs, sannsynlighet for overskudd og effekten av finansielt stress, som igjen har betydning for selskapers verdi.