Etter en lang periode med høykonjunktur og relativ ekspansiv kredittpolitikk har de fleste kreditorer fått erfare at kredittvurdering og kredittsikring har fått en ny renessanse. KrediNor har i samarbeid med DHT Corporate Services og statsautorisert revisor Gunnar Dahl utarbeidet en nettbasert modell som gjør dette arbeidet enklere.