En stor offentlig organisasjon går på få måneder fra å være hierarkisk oppbygd til å bli flatt organisert. Porsgrunn kommune gjorde det i 2003, med betydelig myndighet delegert fra rådmann og ut til de tjenesteproduserende virksomheter som skoler, sykehjem, bygge- og eiendomsavdeling m.fl. Hvilke krav stilte dette til styring og ledelse i kommunen? Hvordan skape en god intern dialog og bevissthet om de store utfordringer, trivsel blant medarbeidere og en effektiv tjenesteproduksjon? Valget falt på balansert målstyring som styrings- og ledelsesverktøy.