Budsjettstyring er en klassisk disiplin innenfor økonomistyring, men dets tid er kanskje over. Allerede på 1970-tallet avskaffet Wallander budsjettene i Handelsbanken (Wallander, 1999). Tretti år senere skriver Hope og Fraser (2003) at budsjettet må avskaffes. Er dette bare en forbigående trend - et skimt av farge i en ellers grå regnskapsverden - eller bør norske bedrifter revurdere denne delen av økonomistyringen?