Vi beskriver utviklingen i sektorsammensetning og avkastning på Oslo Børs over perioden 1980-2006. Viktige utviklingstrekk har vært en sterk vekst både i markedsverdi og aktivitet, en høy konsentrasjon av verdiene i et fåtall selskaper og bransjer, til dels stor variasjon i betydningen av ulike sektorer og en høy realisert risikopremie.