Artikkelen omhandler tre forutsetninger som må være tilfredsstilt for at bedriftsøkonomisk styring skal være mulig. Forfatterne argumenterer for at helseforetakene er spesielt vanskelige å styre etter bedriftsøkonomiske prinsipper, og at man i større grad enn nå må stille spørsmål ved hva som faktisk er mulig og hva som ikke er mulig.