Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1)
av Sverre Dyrnes
(side 3-12)
av Egil Johansen og Odd Tore Hegna
En stor offentlig organisasjon går på få måneder fra å være hierarkisk oppbygd til å bli flatt organisert. Porsgrunn kommune gjorde det i 2003, med betydelig myndighet delegert fra rådmann og ...
(side 13-30)
av Halvor Hoddevik og Knut Johannes Moen
Et sentralt spørsmål i virksomhetsstyring er hva som er en best mulig finansieringsmiks mellom gjeld og egenkapital. Et relatert spørsmål er hva som er en god risikostyringspolicy for selskapet. Etablert ...
(side 31-35)
av Geir J. Dyran
Etter en lang periode med høykonjunktur og relativ ekspansiv kredittpolitikk har de fleste kreditorer fått erfare at kredittvurdering og kredittsikring har fått en ny renessanse. KrediNor har i samarbeid med ...
(side 37-44)
av Espen Skaldehaug og Pål Berthling-Hansen
Artikkelen omhandler tre forutsetninger som må være tilfredsstilt for at bedriftsøkonomisk styring skal være mulig. Forfatterne argumenterer for at helseforetakene er spesielt vanskelige å styre etter bedriftsøkonomiske prinsipper, og at ...
(side 45-54)
av Terje Aven
Et industriselskap står ovenfor en rekke risikofaktorer, og for å møte disse kreves et egnet system for risikostyring. I denne artikkelen ser vi nærmere på en del kritiske aspekter ved ...
(side 57-63)
av Katarina Østergren og Gorm Grønnevet
Budsjettstyring er en klassisk disiplin innenfor økonomistyring, men dets tid er kanskje over. Allerede på 1970-tallet avskaffet Wallander budsjettene i Handelsbanken (Wallander, 1999). Tretti år senere skriver Hope og Fraser (2003) at ...
(side 65-73)
av Bernt Arne Ødegaard, Randi Næs og Johannes Atle Skjeltorp
Vi beskriver utviklingen i sektorsammensetning og avkastning på Oslo Børs over perioden 1980-2006. Viktige utviklingstrekk har vært en sterk vekst både i markedsverdi og aktivitet, en høy konsentrasjon av verdiene i ...
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon