Jeg skal her kortfattet gi en oversikt over skattemessige problemstillinger ved enkelte finansielle transaksjoner. Jeg har også kort berørt enkelte avgiftsmessige spørsmål (merverdiavgift og dokumentavgift) som kan oppstå ved slike transaksjoner.