Næringslivets fremtidige vinnere utvikler produkter og tjenester på en måte som forener globale samfunns- og miljømessige utfordringer med egen lønnsom vekst. Derfor har samfunnsansvar i mange år vært en integrert del av Storebrands forretningsstrategi og en del av kjernevirksomheten. Med lanseringen av en ny handlingsplan for 2007–2008 tar vi viktige skritt i riktig retning, men ser fremdeles mange og nye muligheter til å la vårt samfunnsansvar påvirke og prege vår kjernevirksomhet i årene som kommer. Artikkelen er todelt, og vil i del én diskutere næringslivets rolle i samfunnet. I del to vil den vise til hvorfor og hvordan vi i Storebrand arbeider med samfunnsansvar.