Aksjer i ikke-børsnoterte selskaper selges ofte med en betydelig rabatt i forhold til aksjer i tilsvarende børsnoterte selskaper. Hensikten med denne artikkelen er å beskrive årsakene til rabatten, gjengi empirisk forskning om størrelsen på rabatten og peke på en del faktorer som har betydning for rabattens størrelse. Rabatten kalles ofte likviditetsrabatt. Det vil fremgå at rabatten også skyldes andre forhold enn at ikke-børsnoterte aksjer er lite likvide.