Tilgang til ny kompetanse er en stadig viktigere motivasjon for fusjoner og oppkjøp. Samtidig viser nyere forskning at det å overføre kompetanse mellom fusjonspartene er noen av de mest krevende gevinstene å hente ut. Denne artikkelen har som formål å gi noen svar på hvorfor kompetanse er så krevende å overføre og hva ledere kan gjøre for å legge til rette for at medarbeiderne kan og vil dele sin kunnskap.

Et oppkjøp kan være begrunnet i å få tak i skjult, sosialt kompleks og unik kunnskap, men det faktum at kunnskapen er skjult og sosialt kompleks tilsier at den kanskje ikke overlever oppkjøpet (Ranft og Lord, 2002).