Denne artikkelen vil belyse ulike sider av finansiell strategi sett fra industriselskapets ståsted, og baseres i det vesentligste på erfaringer fra selskaper som Hafslund Nycomed (treasurer), Hafslund (cfo), PGS (cfo), Kverneland (ceo), Umoe gruppen (Cfo & M&A) samt erfaringer fra ulike styreverv i mange bransjer. Finansiell strategi i et industriselskap dreier seg i det alt vesentligste om kartlegging og forvaltning av ulike typer finansielle risiko. Det kan i mange tilfeller være større risiko å ha et passivt forhold til ulike finansielle risiki enn å aktivt forvalte eksponeringen. Sistnevnte blir ofte benevnt trading.