Denne artikkelen omhandler i korthet to emner; eiendom og finansiell strategi anvendt innenfor eiendom. Eiendom som investeringsobjekt kan i hovedsak deles inn i to ulike grupper; utvikling av eiendom og eiendomsbesittelse («yielding properties/yielding assets»), hvorav sistnevnte gruppe betegner ferdigutviklet eiendom med leietakere på plass i eiendommen. Finansiell strategi fokuserer på bruk av fremmedkapital versus egenkapital i finansieringen av et selskaps aktiva. Valg av finansiering er særlig viktig innenfor eiendomsbesittelse for å kalibrere forventet avkastning og risiko til aksjonærene.