Skattesystemet behandler enkelte investeringsområder meget gunstig, mens andre investeringsområder blir urimelig hardt beskattet. I artikkelen gis det en oversikt over hvordan skatten påvirker avkastningen for en rekke investeringsområder som er aktuelle for en alminnelig investor. Bl. a. behandles investering i fast eiendom, investering i aksjefond og ulike former for pensjonssparing. Artikkelen er konsentrert om skattevirkninger. Det er derfor sett bort fra at gebyrene mv varierer fra investeringsområde til investeringsområde.