I forbindelse med en transaksjon vil partene ha ønske og behov for nærmere informasjon om objektet, definere hva som erverves og identifisere risiko forbundet med gjennomføring av transaksjonen. For disse formål gjennomføres såkalt due diligence investigation, en prosess som ofte oppfattes som unødvendig ressurskrevende. Imidlertid har due diligence sin berettigelse i norsk rett, men en vellykket prosess forutsetter kjennskap til prosessens rettslige begrunnelse og konsekvenser, samt overordnet kjennskap til typiske mål og temaer for prosessen.