En børsintroduksjon er blant de mest omfattende endringer et selskap kan gjøre. Ved en børsintroduksjon endres eierstrukturen på en omfattende måte og selskapet foretar ofte en egenkapitalemisjon som relativt sett er den største selskapet noen sinne vil gjøre. Denne artikkelen belyser spørsmålet om hva som påvirker valget om å foreta en børsintroduksjon. Basert på eksisterende forskning og nye resultater med data fra Oslo Børs finner vi at eierstruktur og andel institusjonelle eiere er viktig for børsintroduksjonsbeslutningen.