For den som vil omskape seg selv, er få byer så forfriskende som San Francisco. Der kan du kaste av deg din gamle ham og la deg farge i et forvirrende mangfold av mennesker og ideer. Eller simpelt hen ta en tur på kino, slik jeg gjorde en junidag i 2004.

Filmen var The Corporation, basert på boken med samme tittel av en kanadisk jussprofessor, Joel Bakan ved University of British Columbia. Etter mine mange år i et av Norges største børsnoterte selskaper, var det tankevekkende å se de store aksjeselskapenes historie presentert med filmskapernes kritiske blikk. Morgenen etter rigget jeg meg til blant de hjemløse som varmet seg i lesesalen på folkebiblioteket i Market Street og skrev en kronikk som senere på sommeren kom på trykk i Dagbladet.