I denne artikkelen reflekterer forfatteren over begrepet amerikanisering og dets mangslungne og tvetydige karakter.