For noen fremstår Markedet som den nye Gud, som tilbyr sekulær frelse gjennom produksjon og konsum. Religioners vekt på gavegiving, resiprositet og redistribusjon kan stå i motsetning til et samfunnssystem der profitt definerer rett og galt. Buddhismen, hinduismen og andre visdomstradisjoner sier at grådighet ikke leder til lykke, men kun gjennom å overvinne begjæret etter mer kan mennesket bli tilfreds. Alle de store historiske religionene er enige om at grådighet er en dårlig menneskelig egenskap.