Bankene har til alle tider, i større eller mindre grad, gjort etiske vurderinger i sin forretningsvirksomhet. De senere årene har mange banker valgt en mer systematisk tilnærming til utfordringene knyttet til etikk og samfunnsansvar. Bedrifters samfunnsansvar har vært styrt både ut fra ønsket om å «gjøre godt» og som et ledd i å styrke omdømmet. De senere årene har flere bedrifter begrunnet sitt engasjement med ønsket om å forebygge risiko. Alle disse argumentene gjelder også for DnB NOR.