Fokus på bærekraftrapportering og internasjonale retningslinjer er økende. Hvordan kan man integrere arbeidet med samfunnsansvar inn i virksomhetens øvrige forretningsvirksomhet og strategi?